Publisko lekciju cikls "No pagātnes uz nākotni"

Lekcija “Vai reliģija bremzē cilvēces attīstību?” Kas virza cilvēces attīstību?  Kā to skaidro dažādas nozares, ideoloģijas un pētījumi? Kā veidojas reliģija? Kāda ir reliģijas struktūra? Kas ir reliģiskā pieredze? Kā reliģijas ietekmē kultūru? Kur ikdienā sastopamies ar reliģiju priekšstatiem, tradīcijām un to rudimentiem? Vai visas reliģijas “ved” vienā virzienā? Vai reliģijas veicina, vai mazina cilvēku…

Publisko lekciju cikls "No pagātnes uz nākotni"

2019. gadā Mazajā Ģildē  ir paredzēts jauns publisko lekciju cikls: “No pagātnes uz nākotni”. Tās būs pamatā viena lektora – Dr. Andreja Mūrnieka – autorlekcijas par dažādām vērtību sistēmām cilvēces vēsturē un mūsdienās un to ietekmi uz kultūru un sabiedrību. Lektors – Latvijas Universitātes docents Andrejs Mūrnieks – piedāvā sistemātisku ieskatu par galvenajiem pagrieziena punktiem…

Ziemassvētku koncerts

Piedalās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vīru koris “Logos”.   Programmā tradicionālie pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Koncertu organizē vīru koris LOGOS Ieeja par ziedojumiem