Ģimenes dienas koncerts “Mēs nākam no bērnības”

Piedalās bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Podziņas”, Māris Pūris un deju studijas “Top Tap Company” dejotāji, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi, burvju mākslinieks Dante Pecolli. Ieeja bez maksas  

Koncertuzvedums “Mīlestības sirdspuksti "

Piedalās koncertorganizācijas AVE SOL jauktais koris “Medera”., diriģentes Gunta Vāvere un Ilze Grēvele-Skaraine, koncertmeistare Mareta Beitika, Ansis Bētiņš (balss), Raimonds Melderis (vijole), Zinaīda Semjonova (akordeons), Aija Beitika (kontrabass), Juris Laizāns (sitaminstrumenti) Ieeja bez maksas

Mātes dienas koncerts “Kā debesis…”

  Piedalās RKTMC “Mazā Ģilde” bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Kolibri”, Inita Malnača (čells) un Māris Treijs (klavieres). Programmā latviešu autoru oriģinālmūzika.       Ieejas bez maksas

G. F. Hendeļa oratorijas "The Choice of Hercules" pirmatskaņojums Mazajā ģildē

Š.g. 5. maijā plkst. 16.00 Mazajā Ģildē baroka orķestris Collegium Musicum Riga un baroka koris Collegium Choro Musici Riga diriģenta Māra Kupča vadībā aicina uz Georga Frīdriha Hendeļa oratorijas “The Choice of Hercules” Latvijas pirmatskaņojumu.   Turpinot misiju Latvijas publiku iepazīstināt ar slavenu baroka laika komponistu maz zināmiem darbiem, senās mūzikas atskaņotāju uzmanības lokā ir…