Lekciju cikls “Patiesības meklētāji”

Lekcija „ Metodes (ceļi) patiesības meklēšanā”

Lektors Dr. Andrejs Mūrnieks

Ieeja bez maksas

Jaunais publisko lekciju cikls turpinās iepriekšējo ciklu “Domāsim kopā!” un “Nākotne pagātnē” tradīciju. Tas sāksies 2020. gada ziemā un notiks “Mazajā ģildē” Amatu iela 3/5. Tās būs gan viena lektora – Dr. Andreja Mūrnieka – autorlekcijas, gan viņa uzaicinātu ekspertu pārdomas par patiesības meklējumiem cilvēces vēsturē un mūsdienās.

Lekcijās tiks analizēti patiesības meklējumi, kas veidojuši cilvēces garīgās kultūras pamatus, kas mūsdienās joprojām ir aktuāli, kas veicinājuši gan izaugsmi, gan to bremzējuši, kas tālejoši ietekmējuši sabiedrību vērtību sistēmas.

Lekciju ciklā tiks meklētas saistības starp konkrētu cilvēku dzīves gājumu, piedzīvotajiem satricinājumiem un to izraisītajām reakcijām, kas novedušas pie jaunu ideju un vērtību veidošanās. Filozofijas, mākslas, zinātnes un reliģijas ģēniju domu pasaulē tiks meklētas mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, stereotipu, mītu, aizspriedumu, aksiomu un priekšstatu saknes. Pretēju uzskatu pārstāvji tiks grupēti un salīdzināti (visbiežāk pa pāriem). Konfrontējot viņu pieejas un atziņas, lai skaidrāk iezīmētos patiesības meklējumu spriedze, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem pasaules uzskatiem, pagātnes pieredzi un mūsdienu izaicinājumiem.

Par patiesības meklētāju aicināts kļūt ir katrs. Lai saprastu, kas notiek mūsdienu daudzveidīgajā, ar informāciju pārsātinātajā un apjukušajā sabiedrībā. Bet ierosme un atskaites punkts paša meklējumiem var izrādīties pagātnes domātāju pieredze. “Patiesība Jūs darīs brīvus!” Ikviens, kuru interesē vēlreiz pārskatīt cilvēces garīgo meklējumu apcirkņus, laipni aicināts piedalīties..! Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām. Ieeja  bez maksas.

Lekcijas notiek ar Rīgas Domes atbalstu. No 12 lekcijām pirmās 6 paredzētas 2020. gada ziemā un pavasarī, bet 6 lekcijas – rudenī. Lekcijas notiks trešdienās no pl. 18. 30 līdz 20. 30 – Vecrīgā, Amatu ielā 5.

Lekciju datumi:  26.februāris, 18.marts, 8.aprīlis, 28. aprīlis.

Lekciju saraksts un lekcijās pārrunājamie jautājumi – īsas anotācijas:

26.februāris. “Vai cilvēks ir visu vērtību mērs?”

18.marts. “Acīmredzamais un neredzamais. Ideālais un materiālais”

8.aprīlis.  “Vienums un daudzums. Atsevišķais un kopīgais”

28.aprīlis. “Brīvība un kārtība. Patiesība un brīvība”