Lekciju cikls “Patiesības meklētāji”

Lekcija “Kā sākās racionāli patiesības meklējumi?” Lektors Dr. Andrejs Mūrnieks Lekcijā tiks apskatīta K. Jaspera koncepcija par “Ass laikmetu” cilvēces attīstībā. Kādi bija apstākļi un motīvi, kas vedināja vairākās civilizācijās sabiedrības eliti meklēt patiesību jaunā veidā? Indijas, Ķīnas un Senās Grieķijas pieeja. Kopīgais un atšķirīgais. No mīta uz logosu. Mistērijas un  filozofija. Kāpēc pasaule būtu…