Rīgas pilsētas pašvaldība IKSD RKTMC “Mazā ģilde” sarunu procedūras “Amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. MĢ2020/1 Informatīvais paziņojums

Noslēdzies Rīgas pilsētas pašvaldība IKSD RKTMC “Mazā Ģilde” sarunu procedūras “Amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. MĢ2020/1. Iepirkuma komisija izskatīja iesniegtos piedāvājumus un 07.02.2020. nolēma slēgt iepirkuma līgumus ar šādiem pretendentiem: Vita Grīnhofa par iepirkuma 1.daļu par līgumcenu EUR 3300.00 Dzintra Vīcupe par iepirkuma 2.daļu par līgumcenu EUR 3300.00 Elīna Čipāne par…