Dr. Anderja Mūrnieka publisko lekciju cikls “Māksla kultūrā”

Publisko lekciju ciklā “MĀKSLA – KULTŪRĀ” būs iespējams noklausīties Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par izšķirošiem pavērsieniem Eiropas kultūras vēsturē un to sekām mūsdienās.

Cikla septītā lekcija “NEVAINĪGO CIEŠANAS”  notiks 22. martā plkst. 18. 30 klātienē Mazās ģildes Bellacord zālē un tiešsaistē platformā zoom.us (www.mazagilde.lv) un facebook.com/MazaGilde. 

Pieejas kods lekcijai platformā ZOOM :

https://us02web.zoom.us/j/83943060166?pwd=LzQ5eUwxRWkrT0tuWUR2MDdVYjBtZz09

Meeting ID: 839 4306 0166
Passcode: 980848

Septītās lekcijas īsa anotācija:

Ko darīt ar krievu kultūru? Iespējamās reakcijas Ukrainas kara apstākļos. Kultūra un politika. “Pieminekļu kari” cilvēces vēsturē. Ko Ukraina mums var iemācīt? Krievijas imperiālisma saknes. Pirmie zinātniski tehniskās revolūcijas augļi. Industrializācija, urbanizācija un koloniālisms. Ideālisms un materiālisms. Krievijas panākumi uzvarā pār Napoleonu I. un vienlaikus atpalicība. Krimas kara katastrofa. F.Šellinga ietekme. Rietumnieki un slavofili. “Jaunais Gogolis”. Fjodors Dostojevskis uz ešafota. Apžēlošana un katorga. Pateicība “labajam caram”. Epilepsija un azarta kaislība. Pirmais urbānists literatūrā. Trīs līmeņi F.Dostojevska romānos – pēc Z. Mauriņas. Kristus vai pārcilvēks? Revolūcijas pareģojums “Velnos”. Kirilovs un cilvēka brīvības pierādījums pašnāvībā. ”Brāļi Karamazovi”. Vai var attaisnot nevainīgo ciešanas? Ījaba tēls. Ateisms un ticība. Varbūt Lielinkvizitora laiks vēl priekšā? Cilvēks kā mēslojums nākotnes progresam. Divas gleznas. Divi turpinājumi: F. Nīče un V.Solovjovs. F.Dostojevska ietekme uz psihoanalīzi, eksistenciālismu un personālismu. Personība, individualitāte un transcendence. Vai “skaistums glābs pasauli”?

 

Par lekciju ciklu:

Lekcijās iecerēts pārdomāt un izvērtēt saistību starp mākslas tēliem, sižetiem, lielajiem stāstiem (naratīviem) un konkrēto vēsturi, kā arī šo stāstu ietekmi uz mūsdienu pasauli.

Katras lekcijas centrā būs kāds ģeniāls mākslas darbs, autors vai vairāki autori, kuru piedāvājumā atspoguļojas laikmeta paradigma, būtiskās vērtības vai to maiņa. Tiks meklētas saistības starp konkrētu autoru dzīves gājumu, piedzīvotajiem satricinājumiem un to izraisītajām reakcijām, kas novedušas pie jaunu ideju, mākslas tēlu un kustību veidošanās. Kultūras vēstures nozīmīgajās tendencēs tiks meklētas mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, mītu, aizspriedumu un priekšstatu saknes. Pretējas tendences tiks salīdzinātas, konfrontējot tās ar mūsdienām, lai skaidrāk iezīmētos jēgas meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem mākslas darbiem, pasaules uzskatiem un rosinātu domāt par mūsdienu problēmu risinājumiem. Uzmanības centrā būs eksistenciālie jautājumi, to pārdzīvojums un atspoguļojums ģeniālu mākslas darbu saturā, nevis māksliniecisko izteiksmes līdzekļu analīze. Kāpēc daži mākslas darbi, to tēli un autori pārdzīvo gadsimtus, turpina mūs iedvesmot un aizraut?

Ikviens, kuru interesē izprast mūsdienu problēmu un tendenču vēsturiskās saknes, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas būs laiks jautājumiem un diskusijām. Lekcijas paredzētas jebkura vecuma interesentiem, īpaši cerot uz jauniešu atsaucību, kuri vēlētos papildināt savas zināšanas un padziļināt izpratni par kultūras pamatiem.

Ieeja lekcijās bez maksas.

Lekciju ciklu ar Rīgas domes atbalstu rīko RKTMC “Mazā ģilde”.

2023. gada ziemas un pavasara lekcijas:

25.01.23. “DZĪVE KĀ TEĀTRIS”  (Migela Servantesa de Savaedras varoņi, teātra kultūra. R.Dekarta duālisms. Daniels Defo un Džonatans Svifts. Galantais gadsimts un revolūcija.)

22.02.23. “PROGRESA APMĀTĪBA” (Volfgangs Gēte,  darba civilizācija. Georgs Frīdrihs Hēgelis, Arturs Šopenhauers  un Sērens Kirkegors – eksistence pret sistēmu. Jaunlaiku ideoloģiju utopijas.)

22.03.23. “NEVAINĪGO CIEŠANAS” (Fjodors Dostojevskis, “Lielinkvizitors”. Ījaba tēls. Cilvēks kā mēslojums nākotnes progresam. Vai “skaistums glābs pasauli?”)

19.04.23. “LAIKS UN MŪŽĪBA”  (Anrī Bergsons, progress un cilvēks, Francs Kafka – vientulības absurds, Džeimss Džoiss – ikdienas apziņas plūsma. Daudzveidības un vienības antinomija. 20. un 21. gs. distopijas.)

Plašāka informācija būs pieejama RKTMC “Mazā ģilde” mājaslapā un facebook.com/MazaGilde