Deju lielkoncerts “Vidusvasaras dzīvestības”. Kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā

Atjaunojot deju ansambļa “Daiļrade” dibinātājas un ilggadējas mākslinieciskās vadītājas Silvas Štelfas iedibināto tradīciju, 18. jūnijā plkst. 18.00 notiks RKTMC “Mazā ģilde” visu paaudžu deju kolektīvu lielkoncerts “Vidusvasaras dzīvestības”. Koncertu vadīs bērnu tautas deju ansambļa “Dzintariņš” absolvente aktrise Zane Burnicka. Koncerta veidotājs – vairākkārtējs Deju svētku virsvadītājs Jānis Purviņš.

Lielkoncertā “Vidusvasaras dzīvestības” skatītāji varēs sajust gada garākas dienas mistēriju un maģiju, kas apvij Saulstāvju laiku.

Koncertā piedalās:

TDA “Līgo” – vadītājs Jānis Purviņš

VPDK “Līgo” – vadītājs Jānis Purviņš

VPDK “Sen Līgo” – vadītājs Andis Lagzdiņš

DA “Daiļrade” – vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne

DA “Daiļrade D” – vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne

VPDK “Daiļrade” – vadītājs Vilnis Brēmanis

Bērnu TDA “Dzintariņš” – vadītāja Sanita Misika

Silva Štelfa dzimusi 1949.gadā. No 1968. līdz 1971.gadam bijusi VDA “Daile” soliste. No 1971. līdz 1978. gadam Silva Štelfa bijusi TDA “Vektors” dejotāja, strādājusi kā Rīgas kinostudijas montāžas režisora asistente ar režisoriem O. Dunkeru, G. Piesi, A. Epneru, A. Burovu u.c. No 1973. līdz 1993.gadam bijusi TDA “Zīle” mākslinieciskā vadītāja, savukārt  1990.gada 14. novembrī ar ražošanas apvienības “Daiļrade” direktora Valda Grimzes atbalstu dibināta deju ansambli “Daiļrade”. Silva Štelfa  bijusi deju ansambļa “Daiļrade” mākslinieciskā vadītāja līdz 2012. gadam. Mūžībā aizgājusi 2017.gada 1.februārī.

Ieeja deju koncertā bez maksas.

Šo pasākumu organizē Rīgas pašvaldība, un tas ir daļa no kopējās ielīgošanas un Jāņu programmas galvaspilsētā, kas tapusi sadarbībā ar kultūras centriem, biedrībām un izglītības iestādēm. Norišu programma pilnā apjomā ir skatāma tīmekļvietnē www.kultura.riga.lv.