DR. ANDREJA MŪRNIEKA PUBLISKO LEKCIJU CIKLS "MĀKSLA - KULTŪRĀ"

Publisko lekciju ciklā “MĀKSLA – KULTŪRĀ” būs iespējams noklausīties Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par izšķirošiem pavērsieniem Eiropas kultūras vēsturē un to sekām mūsdienās.
Cikla astotā lekcija “LAIKS UN MŪŽĪBA” notiks 19. aprīlī plkst. 18. 30 klātienē Mazās ģildes Bellacord zālē un tiešsaistē platformā zoom.us (www.mazagilde.lv) un facebook.com/MazaGilde.
Pieejas kods lekcijai platformā ZOOM :
Lekcijas īsa anotācija:

Cilvēces divas lielās eksistenciālās problēmas un mākslas misija. Laika struktūras. Mirklis un mūžība – Sv. Augustīna Confesiones. Ja nu kārtības nav? Modernisma inspirācijas. Frīdrihs Nīče – himna Dieva nāvei, “pārcilvēks”, varas griba un mūžīgās atgriešanās ideja. Džeimss Džoiss – ikdienas apziņas plūsma vai kadru montāža? Viena diena Leopolda Blūma dzīvē iepretī Odiseja 20 klejojumu gadiem. Tēlemahija “Ulisa” ievadā un modernā Penelope – pēdējā nodaļā bez interpunkcijas (feminisma pieteikums?). Haosa priekšā. Francs  Kafka un Semjuels Bekets – absurda izaicinājumi. “Pils”, “Metamorfoze”, “Process” – vilšanās Dievā, cilvēkā un sabiedrībā. Anrī Bergsons: diskrētais laiks un “ilgšana” (durée), atvērtā un slēgtā – sabiedrība, morāle un reliģija. Intuīcija, mīlestība un dzīvības straume (elán vital). Personālisms un kristīgais eksistenciālisms. K.S. Lūisa un Dž.R.R. Tolkīna episkās atbildes “Ulisam”. 20. un 21. gs. distopijas. Postmodernās iespējamības. Dailes vietā – interesantais, cildenā – šausmīgais, komiskā – piedauzīgais, svētā – zaimojošais. Redukcijas. Meta-modernā oscilācija. Relatīvisms un nejaušība vai matērijas determinisms? S. Dalī vīzijas. Ko vēsta O. Rodēna “Domātājs”? L.Giberti “Paradīzes durvis” un O.Rodēna “Elles vārti”. Divas metamorfozes iespējas. Kuru ceļu izvēlēties?

Par lekciju ciklu:
Lekcijās iecerēts pārdomāt un izvērtēt saistību starp mākslas tēliem, sižetiem, lielajiem stāstiem (naratīviem) un konkrēto vēsturi, kā arī šo stāstu ietekmi uz mūsdienu pasauli.
Katras lekcijas centrā būs kāds ģeniāls mākslas darbs, autors vai vairāki autori, kuru piedāvājumā atspoguļojas laikmeta paradigma, būtiskās vērtības vai to maiņa. Tiks meklētas saistības starp konkrētu autoru dzīves gājumu, piedzīvotajiem satricinājumiem un to izraisītajām reakcijām, kas novedušas pie jaunu ideju, mākslas tēlu un kustību veidošanās. Kultūras vēstures nozīmīgajās tendencēs tiks meklētas mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, mītu, aizspriedumu un priekšstatu saknes. Pretējas tendences tiks salīdzinātas, konfrontējot tās ar mūsdienām, lai skaidrāk iezīmētos jēgas meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem mākslas darbiem, pasaules uzskatiem un rosinātu domāt par mūsdienu problēmu risinājumiem. Uzmanības centrā būs eksistenciālie jautājumi, to pārdzīvojums un atspoguļojums ģeniālu mākslas darbu saturā, nevis māksliniecisko izteiksmes līdzekļu analīze. Kāpēc daži mākslas darbi, to tēli un autori pārdzīvo gadsimtus, turpina mūs iedvesmot un aizraut?
Ikviens, kuru interesē izprast mūsdienu problēmu un tendenču vēsturiskās saknes, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas būs laiks jautājumiem un diskusijām. Lekcijas paredzētas jebkura vecuma interesentiem, īpaši cerot uz jauniešu atsaucību, kuri vēlētos papildināt savas zināšanas un padziļināt izpratni par kultūras pamatiem.
Ieeja lekcijās bez maksas.
Lekciju ciklu ar Rīgas domes atbalstu rīko RKTMC “Mazā ģilde”.
2023. gada ziemas un pavasara lekcijas:
25.01.23. “DZĪVE KĀ TEĀTRIS” (Migela Servantesa de Savaedras varoņi, teātra kultūra. R.Dekarta duālisms. Daniels Defo un Džonatans Svifts. Galantais gadsimts un revolūcija.)
22.02.23. “PROGRESA APMĀTĪBA” (Volfgangs Gēte, darba civilizācija. Georgs Frīdrihs Hēgelis, Arturs Šopenhauers un Sērens Kirkegors – eksistence pret sistēmu. Jaunlaiku ideoloģiju utopijas.)
22.03.23. “NEVAINĪGO CIEŠANAS” (Fjodors Dostojevskis, “Lielinkvizitors”. Ījaba tēls. Cilvēks kā mēslojums nākotnes progresam. Vai “skaistums glābs pasauli?”)
19.04.23. “LAIKS UN MŪŽĪBA” (Anrī Bergsons, progress un cilvēks, Francs Kafka – vientulības absurds, Džeimss Džoiss – ikdienas apziņas plūsma. Daudzveidības un vienības antinomija. 20. un 21. gs. distopijas.)
Lekciju ciklu ar Rīgas domes atbalstu rīko RKTMC “Mazā ģilde”.