tautas tērpu aksesuāru izstāde “LĪGO SAULE”

Līdz 1. augustam Amatu ielas 3. nama skatlogos būs skatāma tautas tērpu aksesuāru izstāde “LĪGO SAULE”, kas veltīta TDA “LĪGO” 75 + 1 gadu un VPDK “LĪGO” 45 +1 gadu jubilejām. Izstādes ekspozīcijā izmantotas detaļas no krāšņās un daudzveidīgās “LĪGO” tautastērpu kolekcijas.

Gan TDA “LĪGO”, gan VPDK “LĪGO” ir vieni no labākajiem deju ansambļiem Latvijā, regulāri iestudējot latviešu jaundejas, horeogrāfiskus uzvedumus un deju programmas. Vienlaikus ar aktīvo jaunrades darbu un meistarības pilnveidošanu “LĪGO” un mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš īpašu uzmanību pievērš tautas tērpu tradīciju kopšanai. “LĪGO” ir lielākā tautas tērpu kolekcija visā Latvijā – pašlaik kolekcijā ir 45 Latvijas dažādu novadu tautas tērpu.

  1. gada XVI Dziesmu un Deju svētku Tautas tērpu skatē deju kolektīvu grupā “LĪGO” ieguva 2. vietu par Bārtas, Alsungas, Lažas, Ērgļu, Kurzemes lībiešu un Mazsalacas novadu tērpiem. XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, ansamblis saņēma Lielo Balvu par tautas tērpu kolekcijas veidošanu vairāku gadu garumā un Dienvidlatgales ikdienas tautas tērpiem, savukārt XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku ietvaros notikušajā Tautas tērpu skatē deju kolektīvu grupā no 52 iesniegtajiem pieteikumiem, demonstrējot Rucavas tērpus, “LĪGO” ieguva 1. vietu.

Informācija par izstādi www.mazagilde.lv un faceboo.com/MazaGilde

Izstādi organizē RKTMC “Mazā Ģilde” ar Rīgas domes Kultūras, izglītības un sporta departamenta atbalstu.