Koncerts "Gadalaiku impresijas"

Ar gaiši dzīvespriecīgu klasiskās mūzikas programmu nāk klajā Latvijā pazīstamie kamermūziķi: flautiste Liene Denisjuka-Straupe, vijolniece Ilze Kirsanova, altiste Santa Vižine un čellists Ēriks Kiršfelds. Šobrīd ikvienam ir nepieciešams atjaunot savus spēkus un šajā kamermūzikas koncertprogrammā iekļautie darbi viennozīmi veicinās jaunas enerģijas apmaiņu kā mūziķiem, tā arī klausītājiem. Izvēlēto kompozīciju autori ir: dzirkstošais Rosīnī, sapņainais Debisī, kolorītais Kasterēde, vitālais Rēgers un latviski elēģiskās Selga Mence un Mārīte Dombrovska. Šajā daudzveidīgajā un tomēr ļoti saskanīgajā autoru sabiedrībā klausītājiem būs iespēja ne tikai vērot dinamisko mūziķu saspēli, bet arī ļauties sava iekšējā gara impulsam aizceļot kaut kur pāri šīs taustāmās pasaules matērijai.

Koncertprogrammas divi centrālie skaņdarbi ir Selgas Mences kompozīcija Vasaras smaržas flautai, vijolei, altam un čellam un Mārītes Dombrovskas kompozīcija, kas ir svaigi pasūtināts opuss jaunajam ansamblim.

Līdztekus jaundarbam koncerta Gadalaiku impresijas programmā ir iekļauts Selgas Mences opuss Vasaras smaržas, kur ieskanas gan vasaras saulgriešu paražu motīvs, gan aleatoriskas dabas ainas; programmā būs baudāms Latvijā reti atskaņota vēlīnā impresionisma franču autora Žaka Kasterēdes (Castérède) darbs „Ēnas un gaismas”, kur dzirdamas harmoniski pārsteidzošas krāsas un tveramas dažādas muzikālu tēlu impresijas; Kloda Debisī „Seši antīkie paragrāfi”, kas ir klavieru opusa pārlikums flautas un stīgu trio sastāvam; un Džoakīno Rosīnī Pirmās sonātes pārlikums, ko Rosīnī ir sarakstījis 12 gadu vecumā un, iespējams, tas ir viņa pirmais stīgu kvartets, kas pārlikts iepriekš minētajam kvarteta sastāvam, kur viena no vijolēm aizstāta ar flautu. Papildus ir iekļauta arī Maksa Rēgera „Serenāde” Solmažorā flautai, vijolei un altam. Rēgera „Serenāde” stilistiski vairāk definējama kā vēlīni romantiska, taču tur virmo arī impresionistiskas vēsmas, kas paspilgtina skaņdarba emocionālo vēstījumu.

Stilistiski šī koncertprogramma ir ieturēta dzīvespriecīgi gaišos toņos, kur mijas klasicisms ar impresionismu, taču, galvenais šīs programmas pienesums būs Selgas Mences un Mārītes Dombrovskas darbu interpretācija, kur ir ietverts gan mūsdienu laikmeta atspoguļojums, gan nacionālās mākslas stiprināšanas aspekts.

 

 

Šovasar notiks trīs kamermūzikas koncertprogrammas Gadalaiku impresijas atskaņojumi: pirmais – Dobeles koncertzālē Zinta 26. jūlijā; otrais – Rīgas Mazajā ģildē 27. jūlijā; un trešais – Liepājas koncertzālē Lielais dzintars 28. jūlijā.

 

Mūziķi:

Liene DENISJUKA-STRAUPE / flauta Ilze KIRSANOVA / vijole

Santa VIŽINE / alts Ēriks KIRŠFELDS / čells

 

Programmā:

Džoakino ROSĪNĪ, Žaks KASTERĒDE, Selga MENCE, Makss RĒGERS, Klods DEBISĪ, Mārīte DOMBROVSKA

 

Biļetes – Biļešu paradīzes kasēs

 

 

Tekstu sagatavoja Liene Denisjuka-Straupe

29445893