Dr. Andreja Mūrnieka tiešsaistes lekcija "Piedzīvojumi, dzīve un teātris 18.gs."

PIEEJAS KODS LEKCIJAI “Piedzīvojumi, dzīve un teātris 18.gs.” ŠEIT:

https://us02web.zoom.us/j/87496168406?pwd=L3RJeFJYNVQ5VER1ZWFpMXcyODJtZz09

Meeting ID: 874 9616 8406
Passcode: 146439

2021. gadā “Mazā Ģilde”piedāvā  Dr. Andreja Mūrnieka autorlekciju ciklu par dažādām vērtību sistēmām cilvēces vēsturē un mūsdienās un to ietekmi uz kultūru un sabiedrību.

INFORMĒJAM, KA LEKCIJAS DALĪBNIEKU SKAITS IR IEROBEŽOTS!

24. februāra lekcijas anotācija:

“Trīs pirmie gadsimti Eiropas jaunlaiku vēsturē. Absolūtisms, zinātne un kolonizācija. Kari un to varoņi. Latvija Eiropas kontekstā. “Galantais gadsimts” – dāmu un filozofu laikmets. Valdnieku flirts ar filozofiem. Mūziķi un dramaturgi. Dzīve kā teātris. Brīvā laika pavadīšana. Imanuela Kanta pusdienas. Voltērs un Ž.Ž. Ruso. Enciklopēdija. Pirmie ateisti. Slepenas apvienības un dažādi dīvaiņi. Hernhūtieši Latvijā un pirmā atmoda. Vai ideālo sabiedrību 18. gs. izdevās radīt jezuītiem Paragvajā vai revolucionāriem Francijā? Liberte, egalitė, fraternitė ou la mort! Kas izraisīja franču revolūciju un kādas bija tās sekas Eiropai? Saprāta kults izrādās ir savienojams ar teroru! Pats humānākais nāves soda veids. Pati skaistākā sieviete – uz ešafota! “Revolūcija aprij savus bērnus?!” No republikas pie diktatūras. Kādas sabiedrības pārkārtošanas idejas progresa vārdā atkal gaida mūs nākotnē?”

Lektors – Latvijas Universitātes docents Andrejs Mūrnieks – piedāvā sistemātisku ieskatu par galvenajiem pagrieziena punktiem cilvēces attīstībā. Ciklā tiek skartas vēstures problēmas, kas joprojām nav izprastas. Lekcijās tiek piedāvāta analīze par tiem faktoriem, kas veicinājuši izaugsmi vai to bremzējuši. Par mainīgo un paliekošo katra laikmeta, tautas un ikviena cilvēka dzīvē. Dāņu filozofs Sērens Kirkegors teicis: ”Mēs dzīvojam virzīdamies uz priekšu, bet dzīvi izprotam, raudzīdamies atpakaļ”.
Lekciju ciklā tiek meklētas atbildes uz dažādiem, tai skaitā eksistenciāliem, jautājumiem. Daži no tiem: Kuras ir tās problēmas, kas ir kopīgas visai cilvēcei? Kā tās risinātas vēsturē? Kuri ir tie faktori, kas visvairāk sekmējuši cilvēces attīstību (tehnoloģijas vai socializācija un sociālā integrācija, ekonomika un uzkundzēšanās vai sadarbība un komunikācijas, reliģija un māksla vai maģija, mitoloģija un zinātne)? Kas izraisa karus? Kas ir varonība? Kādas ir egalitārisma un elitārisma īpatnības? Ar ko Eiropas civilizācija atšķiras no citām? Kā cilvēces problēmas mēģinājušas risināt lielās civilizācijas? Kā Eiropas vēsturē mijiedarbojušās Antīkās un Bībeles tradīcijas? Kā virzās Eiropas attīstība: cikliski vai lineāri? Kāpēc Eiropa 20. gs. piedzīvoja lielākos vardarbības uzplūdus cilvēces vēsturē? Ar ko postmodernā dzīves izjūta atšķiras no modernisma un visas iepriekšējās Eiropas kultūras? Vai tiešām paredzamas civilizāciju sadursmes? Kas sagaida cilvēci tuvākā nākotnē?
Andreja Mūrnieka grāmatās “Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē” (1. daļa “Aizvēsture. Austrumu civilizācijas” un 2. daļa “Eiropas kultūras saknes) ieskicēti tie principi, kas – vērtību sistēmu (civilizāciju, reliģiju, filozofijas virzienu un ideoloģiju) analizē – tiks izmantoti minētajā lekciju ciklā.

Lekciju cikls “Nākotne pagātnē” turpina lekciju cikla “Domāsim kopā!” tradīciju. Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.

Lekcijas notiek ar Rīgas Domes atbalstu.

Šī pusgada lekciju datumi:  24.februāris, 17. marts, 7. aprīlis un 28. aprīlis.