DR. ANDREJA MŪRNIEKA TIEŠSAISTES LEKCIJA “Renesanse, reformācija un baroks”

PIEEJAS KODS LEKCIJAI “Renesanse, reformācija un baroks” ŠEIT:
https://us02web.zoom.us/j/88565075769?pwd=YS9USGVyUDZ1ZUhPanJYc1N0VE9Pdz09

Meeting ID: 885 6507 5769
Passcode: 594954

 

2021. gadā “Mazā Ģilde”piedāvā publisko lekciju cikla “Nākotne – pagātnē”atkārtojumus. Tās ir viena lektora – Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par dažādām vērtību sistēmām cilvēces vēsturē un mūsdienās un to ietekmi uz kultūru un sabiedrību.

2021. gada otrā, bet visa cikla astotā lekcija paredzēta trešdien 3. februārī plkst. 18. 30 – 20. 30.
Pēc lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.

3. februārī paredzētās lekcija “Renesanse, reformācija un baroks” īsa anotācija:

“Trīs vērtību dimensijas – pasaule, cilvēks, Dievs – Eiropas vēsturē. Trīs kārtas. Kāpēc veidojas ceturtā? Pilsētu dzīve, mistērijas un universitātes. Lielākā pandēmija Eiropas vēsturē. Kas pie tās vainīgs? Raganas un ķeceri! Vai inkvizīcija bija pati nežēlīgākā tiesu sistēma? No viduslaiku stabilitātes uz renesanses spriedzi. Izklaide un uzdzīve renesanses laikā. Mecenāti un tirāni. Nikolajs Koperniks un Viljams Šekspīrs. Lielie ģeogrāfiskie atklājumi un reformācija – jauno laiku sākums. Vai cilvēkam ir brīvā griba? Martins Luters un Roterdamas Erasms. Baroka krāšņums un dinamika. Dieva dotās pasaules iepazīšana un iekarošana. Nākotnes utopijas senatnē un anti-utopijas mūsdienās.”

Lektors – Latvijas Universitātes docents Andrejs Mūrnieks – piedāvā sistemātisku ieskatu par galvenajiem pagrieziena punktiem cilvēces attīstībā. Ciklā tiek skartas vēstures problēmas, kas joprojām nav izprastas. Lekcijās tiek piedāvāta analīze par tiem faktoriem, kas veicinājuši izaugsmi vai to bremzējuši. Par mainīgo un paliekošo katra laikmeta, tautas un ikviena cilvēka dzīvē. Dāņu filozofs Sērens Kirkegors teicis: ”Mēs dzīvojam virzīdamies uz priekšu, bet dzīvi izprotam, raudzīdamies atpakaļ”.
Lekciju ciklā tiek meklētas atbildes uz dažādiem, tai skaitā eksistenciāliem, jautājumiem. Daži no tiem: Kuras ir tās problēmas, kas ir kopīgas visai cilvēcei? Kā tās risinātas vēsturē? Kuri ir tie faktori, kas visvairāk sekmējuši cilvēces attīstību (tehnoloģijas vai socializācija un sociālā integrācija, ekonomika un uzkundzēšanās vai sadarbība un komunikācijas, reliģija un māksla vai maģija, mitoloģija un zinātne)? Kas izraisa karus? Kas ir varonība? Kādas ir egalitārisma un elitārisma īpatnības? Ar ko Eiropas civilizācija atšķiras no citām? Kā cilvēces problēmas mēģinājušas risināt lielās civilizācijas? Kā Eiropas vēsturē mijiedarbojušās Antīkās un Bībeles tradīcijas? Kā virzās Eiropas attīstība: cikliski vai lineāri? Kāpēc Eiropa 20. gs. piedzīvoja lielākos vardarbības uzplūdus cilvēces vēsturē? Ar ko postmodernā dzīves izjūta atšķiras no modernisma un visas iepriekšējās Eiropas kultūras? Vai tiešām paredzamas civilizāciju sadursmes? Kas sagaida cilvēci tuvākā nākotnē?
Andreja Mūrnieka grāmatās “Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē” (1. daļa “Aizvēsture. Austrumu civilizācijas” un 2. daļa “Eiropas kultūras saknes) ieskicēti tie principi, kas – vērtību sistēmu (civilizāciju, reliģiju, filozofijas virzienu un ideoloģiju) analizē – tiks izmantoti minētajā lekciju ciklā.

Lekciju cikls “Nākotne pagātnē” turpina lekciju cikla “Domāsim kopā!” tradīciju. Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.

Lekcijas notiek ar Rīgas Domes atbalstu.

Šī pusgada lekciju datumi: 3.februāris, 24.februāris, 17. marts, 7. aprīlis un 28. aprīlis.