DR. ANDREJA MŪRNIEKA TIEŠSAISTES LEKCIJA "EIROPAS KULTŪRAS SAKNES"

Pieejas kods lekcijai “Eiropas kultūras saknes”  šeit:

Meeting ID: 853 8106 4714
Passcode: 862347
2021. gadā “Mazā Ģilde”piedāvā publisko lekciju cikla “Nākotne – pagātnē”atkārtojumus. Tās ir viena lektora – Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par dažādām vērtību sistēmām cilvēces vēsturē un mūsdienās un to ietekmi uz kultūru un sabiedrību.
2021. gada pirmā, bet visa cikla septītā lekcija paredzēta trešdien 13. janvārī plkst. 18. 30 – 20. 30.
Pēc lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.
13. janvārī paredzētās lekcija “Eiropas kultūras saknes” īsa anotācija:
“Trīs vēstures veidi. Kas ir kopīgs visiem un svarīgs ikvienam? Divas lielās problēmas: izdzīvot un atrast dzīvei jēgu. Kultūra un civilizācija. Kādi ir iespējamie kritēriji kultūru salīdzināšanai? Galvenās attieksmes pret pasauli, cilvēku un ideālo. Kā veidojusies Eiropas vērtību sistēma? Kāda tajā ir Antīkās kultūras un kāda Bībeles tradīciju loma? Kāda ir laika izjūta vienā un kāda otrā tradīcijā? Kā šīs abas tradīcijas ietekmējušas mākslu un estētiskos ideālus? Juceklis un kārtība, liktenis un haoss. Ceļojums, kas atved mājās, un ceļojums, kas aizved citur? Kustība pa apli un virziens uz mērķi. Odisejs un Ābrahāms. Vai šiem varoņiem ir analogi Latvijas kultūrā? Brīvais laiks un darbs. Skola un zinātne. Artes liberales un artes serviles. Elitārisms un egalitārisms. Personības, kas iedvesmo un mazo veikumu skaistums. Kā būt laimīgam?”
Lektors – Latvijas Universitātes docents Andrejs Mūrnieks – piedāvā sistemātisku ieskatu par galvenajiem pagrieziena punktiem cilvēces attīstībā. Ciklā tiek skartas vēstures problēmas, kas joprojām nav izprastas. Lekcijās tiek piedāvāta analīze par tiem faktoriem, kas veicinājuši izaugsmi vai to bremzējuši. Par mainīgo un paliekošo katra laikmeta, tautas un ikviena cilvēka dzīvē. Dāņu filozofs Sērens Kirkegors teicis: ”Mēs dzīvojam virzīdamies uz priekšu, bet dzīvi izprotam, raudzīdamies atpakaļ”.
Lekciju ciklā tiek meklētas atbildes uz dažādiem, tai skaitā eksistenciāliem, jautājumiem. Daži no tiem: Kuras ir tās problēmas, kas ir kopīgas visai cilvēcei? Kā tās risinātas vēsturē? Kuri ir tie faktori, kas visvairāk sekmējuši cilvēces attīstību (tehnoloģijas vai socializācija un sociālā integrācija, ekonomika un uzkundzēšanās vai sadarbība un komunikācijas, reliģija un māksla vai maģija, mitoloģija un zinātne)? Kas izraisa karus? Kas ir varonība? Kādas ir egalitārisma un elitārisma īpatnības? Ar ko Eiropas civilizācija atšķiras no citām? Kā cilvēces problēmas mēģinājušas risināt lielās civilizācijas? Kā Eiropas vēsturē mijiedarbojušās Antīkās un Bībeles tradīcijas? Kā virzās Eiropas attīstība: cikliski vai lineāri? Kāpēc Eiropa 20. gs. piedzīvoja lielākos vardarbības uzplūdus cilvēces vēsturē? Ar ko postmodernā dzīves izjūta atšķiras no modernisma un visas iepriekšējās Eiropas kultūras? Vai tiešām paredzamas civilizāciju sadursmes? Kas sagaida cilvēci tuvākā nākotnē?
Andreja Mūrnieka grāmatās “Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē” (1. daļa “Aizvēsture. Austrumu civilizācijas” un 2. daļa “Eiropas kultūras saknes) ieskicēti tie principi, kas – vērtību sistēmu (civilizāciju, reliģiju, filozofijas virzienu un ideoloģiju) analizē – tiks izmantoti minētajā lekciju ciklā.
Lekciju cikls “Nākotne pagātnē” turpina lekciju cikla “Domāsim kopā!” tradīciju. Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.
Lekcijas notiek ar Rīgas Domes atbalstu.

Šī pusgada lekciju datumi: 13. janvāris, 3.februāris, 24.februāris, 17. marts, 7. aprīlis un 28. aprīlis.