Lekcija tiešsaistē_ Dr. Andreja mūrnieka lekciju cikla "Patiesības meklētāji"ietvaros

Lekcija “Patiesības meklējumi vai relatīvisms? Dialoga filozofija”

Pieejas kods lekcijai :

https://us02web.zoom.us/j/83317387028?pwd=VURGQXdwTjhHUjF5bEhVSnp3b3FLZz09

Meeting ID: 833 1738 7028
Passcode: 653969
9. decembrī paredzētās lekcijas īsa anotācija:

“Kā V.V.Klīves piedāvātais patiesības meklēšanas  5 ceļu iedalījums var palīdzēt pasaules uzskatu sistematizācijā? Pēdējo 3 gadsimtu lielās problēmas. Transcendence un imanence. Sistēmiķi un personālisti, dzīves filozofi. 20. gs. izaicinājumi. Edmunds Huserls un fenomenoloģija. Atpakaļ pie iespaidiem!? Kristīgā un ateistiskā eksistenciālisma antinomija. Postmodernās dekonstrukcijas. Vai cilvēks var dzīvot bez “metastāstiem”? Mūsdienu globālā patēriņa naratīvi. Individuālisms, izolacionisms vai sociālas kontroles sabiedrība? Eduards Munjē un komunitārisms. Piederēt vai būt? Martins Bubers un dialoga principi. Kā harmonizēt pasaules uzskatu daudzveidību un nepieciešamību pēc universālas, kopīgas patiesības? Noslēguma diskusija. Vai lekciju ciklam izdevās ieinteresēt, izaicināt un rosināt izprast patiesības meklējumus?”

Lekcija notiks tiešsaistē platfomā ZOOM.

Lai pievienotos lekcijai, nepieciešams lejupielādēt programmu ZOOM vai arī izmantot to no Google chrome pārlūka.

Publisko lekciju ciklā ir iespējams noklausīties Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par patiesības meklējumiem cilvēces vēsturē.