Lekcija tiešsaistē_ Dr. Andreja mūrnieka lekciju cikla "Patiesības meklētāji"ietvaros

Lekcija “Patiesības meklējumi vai relatīvisms? Dialoga filozofija” Pieejas kods lekcijai : https://us02web.zoom.us/j/83317387028?pwd=VURGQXdwTjhHUjF5bEhVSnp3b3FLZz09 Meeting ID: 833 1738 7028 Passcode: 653969 9. decembrī paredzētās lekcijas īsa anotācija: “Kā V.V.Klīves piedāvātais patiesības meklēšanas  5 ceļu iedalījums var palīdzēt pasaules uzskatu sistematizācijā? Pēdējo 3 gadsimtu lielās problēmas. Transcendence un imanence. Sistēmiķi un personālisti, dzīves filozofi. 20. gs. izaicinājumi. Edmunds Huserls…