Publisko lekciju cikls “No pagātnes uz nākotni”

 

Attīstība un cikliskums. Etapi Eiropas vēsturē

Kādas attieksmes pret pasauli piedāvā un savā vēsturē izmēģina Eiropas civilizācija? Vai Rietumus raksturo nepārraukta attīstība, vai arī tās gaitā vērojami arī cikli? Kāpēc sabiedrības vajā pastāvīgas krīzes? No viduslaiku stabilitātes uz renesanses spriedzi. Reformācija un sekularizācija. Brīvība un atbildība. Evolūcija un revolūcijas. Masas un indivīds. Vai pasaulē valda taisnīgs atmaksas likums vai nejaušība? Tehnika un kultūra. Reliģiskās krīzes un atjaunotnes. Vai tuvojas kultūras gals? Kas Eiropu sagaida 21. gs.?

 

Lektors Dr. Andrejs Mūrnieks

Ieeja bez maksas