DR. ANDREJA MŪRNIEKA PUBLISKO LEKCIJU CIKLA “MĀKSLA – KULTŪRĀ” LEKCIJA "PROGRESA APMĀTĪBA"

Publisko lekciju ciklā “MĀKSLA – KULTŪRĀ” būs iespējams noklausīties Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par izšķirošiem pavērsieniem Eiropas kultūras vēsturē un to sekām mūsdienās.

Cikla sestā lekcija “PROGRESA APMĀTĪBA”  notiks 22. februārī plkst. 18. 30 klātienē Mazās ģildes Bellacord zālē un tiešsaistē platformā zoom.us (www.mazagilde.lv) un facebook.com/MazaGilde. 

Pieeja lekcijai platformā ZOOM :

https://us02web.zoom.us/j/85400972116?pwd=NnFpSVNXRnp1UzA4QTlvL2oxRFJ6Zz09

Meeting ID: 854 0097 2116
Passcode: 651306

Sestās lekcijas 22. februārī īsa anotācija:

“Garais” gadsimts. Trīs tendences (ideālisms, zinātnes un tehnikas panākumi, jaunas teorijas par cilvēku). Nepoleons I., Aleksandrs I. un Viktorija. Miers, konservatīva politika un attīstība kultūrā. Darbs un vaļa. Homo faber. J.V.Gētes lolotais tēls. Atgriešanās mājup (Odisejs), kāpšana kalnā (Dante), virzība uz priekšu (Fausts). I. Kants (transcendence) un G. V. F. Hēgelis (imanence). Vai antinomijas var pārvarēt sintēzē? Progress kā neatvairāma realitāte. Prāts un jūtas. Varonis. Tauta (folkloras vērtība). Daba un mitoloģija (F. Šellings). A. Šopenhauers un R. Vāgners, mūzika un mistika. Brīvības alkas. Zinātne un māksla: progresa dimensijas. Romantisms, reālisms un impresionisms. Zinātniski tehniskā revolūcija un zinātniskā fantastika. Utopisms: “sev jaunu pasauli mēs celsim” (pozitīvisms, marksisms, rasisms, feminisms, genderisms utml.) Sociālā darvinisma ietekme. Vai nākotnē izdosies beidzot uzcelt “Bābeles torni”? Daudzveidība valodā un mākslā pret unifikāciju sociālajos projektos. S.Kirkegors pret sistēmu. Skaistais un cildenais. Esamība un jābūtība bez transcendentā? Garlaicība un īgnums bez diženā, cēlā un heroiskā. Dekadence. Māksla izkaidei. Utopijas nebeidz vilināt..

Par lekciju ciklu:

Lekcijās iecerēts pārdomāt un izvērtēt saistību starp mākslas tēliem, sižetiem, lielajiem stāstiem (naratīviem) un konkrēto vēsturi, kā arī šo stāstu ietekmi uz mūsdienu pasauli.

Katras lekcijas centrā būs kāds ģeniāls mākslas darbs, autors vai vairāki autori, kuru piedāvājumā atspoguļojas laikmeta paradigma, būtiskās vērtības vai to maiņa. Tiks meklētas saistības starp konkrētu autoru dzīves gājumu, piedzīvotajiem satricinājumiem un to izraisītajām reakcijām, kas novedušas pie jaunu ideju, mākslas tēlu un kustību veidošanās. Kultūras vēstures nozīmīgajās tendencēs tiks meklētas mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, mītu, aizspriedumu un priekšstatu saknes. Pretējas tendences tiks salīdzinātas, konfrontējot tās ar mūsdienām, lai skaidrāk iezīmētos jēgas meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem mākslas darbiem, pasaules uzskatiem un rosinātu domāt par mūsdienu problēmu risinājumiem. Uzmanības centrā būs eksistenciālie jautājumi, to pārdzīvojums un atspoguļojums ģeniālu mākslas darbu saturā, nevis māksliniecisko izteiksmes līdzekļu analīze. Kāpēc daži mākslas darbi, to tēli un autori pārdzīvo gadsimtus, turpina mūs iedvesmot un aizraut?

Ikviens, kuru interesē izprast mūsdienu problēmu un tendenču vēsturiskās saknes, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas būs laiks jautājumiem un diskusijām. Lekcijas paredzētas jebkura vecuma interesentiem, īpaši cerot uz jauniešu atsaucību, kuri vēlētos papildināt savas zināšanas un padziļināt izpratni par kultūras pamatiem.

Ieeja lekcijās bez maksas.

Lekciju ciklu ar Rīgas domes atbalstu rīko RKTMC “Mazā ģilde”.

2023. gada ziemas un pavasara lekcijas:

25.01.23. “DZĪVE KĀ TEĀTRIS”  (Migela Servantesa de Savaedras varoņi, teātra kultūra. R.Dekarta duālisms. Daniels Defo un Džonatans Svifts. Galantais gadsimts un revolūcija.)

22.02.23. “PROGRESA APMĀTĪBA” (Volfgangs Gēte,  darba civilizācija. Georgs Frīdrihs Hēgelis, Arturs Šopenhauers  un Sērens Kirkegors – eksistence pret sistēmu. Jaunlaiku ideoloģiju utopijas.)

22.03.23. “NEVAINĪGO CIEŠANAS” (Fjodors Dostojevskis, “Lielinkvizitors”. Ījaba tēls. Cilvēks kā mēslojums nākotnes progresam. Vai “skaistums glābs pasauli?”)

19.04.23. “LAIKS UN MŪŽĪBA”  (Anrī Bergsons, progress un cilvēks, Francs Kafka – vientulības absurds, Džeimss Džoiss – ikdienas apziņas plūsma. Daudzveidības un vienības antinomija. 20. un 21. gs. distopijas.)

Plašāka informācija būs pieejama RKTMC “Mazā ģilde” mājaslapā un facebook.com/MazaGilde