DR. ANDREJA MŪRNIEKA PUBLISKO LEKCIJU CIKLS "MŪSDIENU IZAICINĀJUMI". TIEŠSAISTES LEKCIJA “Cilvēce patiesības meklējumos. Kā meklēt?”

Trešdien, 27. aprīlī plkst. 18.30 RKTMC “Mazā Ģilde” aicina interesentus piedalīties Dr. Andreja Mūrnieka autorlekciju cikla “Mūsdienu izaicinājumi” tiešsaistes  lekcijā “Cilvēce patiesības meklējumos. Kā meklēt?”

Pieslēdzies lekcijai ŠEIT: 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83407512968?pwd=SlI5a2Q3WFZ4MndsRjVIaDFYSk4zdz09

Meeting ID: 834 0751 2968

Passcode: 333880

Īsa lekcijas anotācija:

“Trīs attieksmes pret jautājumu “kas ir patiesība?” Vienaldzība, skepse un cinisms. Vai iespējama ceturtā – cerības, mīlestības un uzticēšanās attieksme? Kā V.V.Klīves piedāvātais patiesības meklēšanas 5 ceļu iedalījums var palīdzēt pasaules uzskatu sistematizācijā? Prāta ceļš (ideālisms, kriticisms un skepticisms). Zinātne kā pētniecības veids un zinātnes ideoloģijas (pozitīvisms, marksisms, scientisms). Mistiskās intuīcija tradīcija (upanišādu hinduisms, daoisms, budisms). Ticības ceļš. Kā reliģiska ticība atšķiras no ticēšanas vārda ikdienišķajā nozīmē? Fenomenoloģija. Atpakaļ pie iespaidiem!? Kristīgā un ateistiskā eksistenciālisma antinomija. Anrī Bergsona pieeja. Laiks un ilgstamība. Intuīcija un dzīves plūsma (elán vital). Divi morāles un reliģijas avoti. Atvērtās un slēgtās sistēmas. Mīlestības ceļš. Cilvēcības dimensijas. Kā saskaņot pasaules uzskatu daudzveidību un nepieciešamību pēc universālas, kopīgas patiesības?”

Par lekciju ciklu:

Lekcijas iecerētas, lai kopīgi pārdomātu un saprastu, kas notiek mūsdienu daudzveidīgajā, ar informāciju pārsātinātajā un apjukušajā sabiedrībā. Ierosmes un atskaites punkts paša meklējumiem var izrādīties nozīmīgu domātāju pieredze, nesenu, bet joprojām aktuālu tendenču analīze. Lekciju ciklā tiks analizēti izaicinājumi un kontraversāli piedāvājumi mūsdienu kultūrā, kas tālejoši ietekmējusi procesus sabiedrībā un vērtību izpratni 21. gs. Filozofijas, mākslas, reliģijas un zinātnes tendencēs tiks meklētas mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, stereotipu, mītu, aizspriedumu un priekšstatu saknes. Pretēju uzskatu pārstāvji tiks salīdzināti, konfrontējot viņu pieejas un atziņas, lai skaidrāk iezīmētos jēgas meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem pasaules uzskatiem un mūsdienu izaicinājumiem.

Ikviens, kuru interesē izprast mūsdienu problēmas, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām. Atšķirībā no iepriekšējiem Mazajā ģildē notikušajiem lekciju cikliem, jaunajā ciklā akcents ir uz cilvēku pieredzi un patiesības meklējumiem 20. un 21. gs. un meklētas atbildes uz jautājumiem kā orientēties dažādu garīgo piedāvājumu, kustību, metožu, vilinājumu un utopiju klāstā.

Lekciju ciklu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu organizē RKTMC “Mazā Ģilde”.