Lekciju cikls “Mūsdienu izaicinājumi” tiešsaistē! Dr. Andreja Mūrnieka lekcija "Metamodernisms. Jauns sākums vai krīzes turpinājums?"

Jaunajā publisko lekciju ciklā ir iespējams noklausīties Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par tendencēm mūsdienu sabiedrībā un kultūrā.

Lekcija notiks tiešsaistē platformā zoom.eu un www.facebook/MazaGilde

Informācija par iespējām pieslēgties lekcijai tiešsaistē platformā zoom.eu ŠEIT:

https://us02web.zoom.us/j/86991381581?pwd=T1Z1MzI3NEhnTlRPa2FkUzBTeHpBUT09

Meeting ID: 869 9138 1581

Passcode: 216145

 

27. oktobra lekcijas “Metamodernisms. Jauns sākums vai krīzes turpinājums?” īsa anotācija:

“Paradigmu maiņas 20. gs. Vai metamodernisma jēdziens palīdz izskaidrot pēdējā laikā notiekošo? Analoģiskas situācijas vēsturē. Modernisms, postmodernisms un metamodernisms – G.F.V.Hēgeļa dialektikas kontekstā. Valstu un jebkādu citu robežu nozīmes mazināšana, egocentrisms un relatīvisms postmodernismā. Oscilācija – uztveres svārstības – kā centrālais faktors metamodernajā dzīves izjūtā. Parādības mākslā. Alkas pārveidot cilvēku. Ķermenis kā problēma. Grupu identitāšu nozīmes pieaugums. Vai Rietumu sabiedrība apzinās krīzi un tiecas no tās iziet? Neomarksisma modifikācijas, protesti un “kultūru kari”. Vai brīvais tirgus var glābt no pandēmijām? Pasaule bez ASV dominantes? Sociālās kontroles sabiedrība – kā nākotnes projekts? Atgriešanās pie metanaratīviem. Vai nacionālu valstu nozīme atjaunosies? Vai norma un normālums kavē attīstību un ierobežo atšķirīgā pastāvēšanu? Ko ņemt par kritēriju normas noteikšanai? Vērtības, kas var glābt…”

Par lekciju ciklu:
Lekcijas iecerētas, lai kopīgi pārdomātu un saprastu, kas notiek mūsdienu daudzveidīgajā, ar informāciju pārsātinātajā un apjukušajā sabiedrībā. Ierosmes un atskaites punkts paša meklējumiem var izrādīties nozīmīgu domātāju pieredze, nesenu, bet joprojām aktuālu tendenču analīze.
Lekciju ciklā tiks analizēti izaicinājumi un kontraversāli piedāvājumi mūsdienu kultūrā, kas tālejoši ietekmējusi procesus sabiedrībā un vērtību izpratni 21. gs. Filozofijas, mākslas, reliģijas un zinātnes tendencēs tiks meklētas mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, stereotipu, mītu, aizspriedumu un priekšstatu saknes. Pretēju uzskatu pārstāvji tiks salīdzināti, konfrontējot viņu pieejas un atziņas, lai skaidrāk iezīmētos jēgas meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem pasaules uzskatiem un mūsdienu izaicinājumiem.
Ikviens, kuru interesē izprast mūsdienu problēmas, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.
Atšķirībā no iepriekšējiem Mazajā ģildē notikušajiem lekciju cikliem – jaunajā ciklā akcents ir uz cilvēku pieredzi un patiesības meklējumiem 20. un 21. gs. Kā orientēties dažādu garīgo piedāvājumu, kustību, metožu, vilinājumu un utopiju klāstā?

Ieeja lekcijās bez maksas tiešraidē facebook.com/MazaGilde un www.mazagilde.lv.
Informācija par lekcijām pieejama www.mazagilde.lv.

Rudenī paredzēto lekciju datumi: 29.septembris, 27.oktobris, 24.novembris un 15.decembris.
Rudenī un ziemā paredzēto lekciju temati (lekciju saturā var notikt arī neplānotas izmaiņas):
1. lekcija 29.septembrī: “Autora, teksta un lasītāja nāve. Ko darīt?”
2. lekcija 27.oktobrī: “Metamodernisms. Jauns sākums vai krīzes turpinājums?””
3. lekcija 24.novembrī: “Ko nozīmē jaunie garīguma meklējumi?”
4. lekcija 15. decembrī: “Utopijas par cilvēku nākotnē. Cerības vai riski?”

2022. gada ziemas un pavasara lekciju iespējamie temati:

5. lekcija “Viņa augstība brīvais laiks. Kā izvēlēties?”
6. lekcija “Esamība un brīvība. Vai vajadzīgas robežas?”
7. lekcija “Vai Dievs ir miris? Uz ko paļauties un kam ticēt?”
8. lekcija “Cilvēce patiesības meklējumos. Kā meklēt?”

Lekciju ciklu ar Rīgas domes Kultūras, izglītības un sporta departamenta atbalstu organizē RKTMC “Mazā Ģilde”.