Dr. Andreja Mūrnieka lekcija lekciju cikla “Patiesības meklētāji” ietvaros

Ieeja bez maksas, aizpildot pieteikuma anketu: 

https://ej.uz/murnieka_lekcija_04-11

KATRAM KLAUSĪTĀJAM, IERODOTIES UZ LEKCIJU, TIKS IERĀDĪTA PERSONALIZĒTA SĒDVIETA. LEKCIJAS LAIKĀ OBLIGĀTI JĀLIETO SEJAS AIZSARGMASKA!

Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par patiesības meklējumiem nākamā lekcija notiks trešdien 4. novembrī plkst. 18. 30 klātienē – “Mazajā ģildē”; temats: Vēsture un cilvēks. G.F.Hēgelis. A.Šopenhauers un S.Kirkegors. Lekcijā tiks apskatītas dažu 19. gs. patiesības meklētāju atziņas, īpaši tās, kas joprojām ietekmē politiskos uzskatus un eksistenciālo problēmu risināšanas virzienus.

04.novembrī paredzētās  lekcijas īsa anotācija:

“Vai ētika balstās cilvēka apziņā atrodamā universālā likumā, vai arī tā ir atkarīga no katra laikmeta un kultūras? Georgs Frīdrihs Vilhelms Hēgelis. Absolūtais Gars, tautas griba, valsts un ģēnija loma. Napoleons un 19. gs. varoņa kults. Romantisma ideāli. Kā apgūt un pakļaut pasauli? Vai vēstures gaita ir atkarīga no individuālām izvēlēm, vai negrozāmām likumsakarībām? Kreisais hēgelisms un totalitārās iekārtas. Artūrs Šopenhauers un budisma ietekme. Griba un ciešanas, māksla un askēze.  Cilvēks – daļa no savas sugas vai neatkārtojama unikāla būtne. Sērens Kirkegors un eksistenciālisma pirmsākumi. Romantisma kulminācija Riharda Vāgnera daiļradē”.

Par lekciju ciklu:

Par patiesības meklētāju aicināts kļūt ir katrs. Lai saprastu, kas notiek mūsdienu daudzveidīgajā, ar informāciju pārsātinātajā un apjukušajā sabiedrībā. Bet ierosme un atskaites punkts paša meklējumiem var izrādīties pagātnes domātāju pieredze.

Lekciju ciklā tiek analizēti patiesības meklējumi, kas veidojuši cilvēces garīgās kultūras pamatus un tālejoši ietekmējuši vērtību sistēmas. Tiek meklētas saistības starp konkrētu cilvēku dzīves gājumu, piedzīvotajiem satricinājumiem un to izraisītajām reakcijām, kas novedušas pie jaunu ideju un vērtību veidošanās. Filozofijas, mākslas, reliģijas un zinātnes ģēniju domu pasaulē tiek meklēti mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, stereotipu, mītu, aizspriedumu, aksiomu un priekšstatu saknes. Pretēju uzskatu pārstāvji tiek grupēti un salīdzināti (visbiežāk pa pāriem), konfrontējot viņu pieejas un atziņas, lai skaidrāk iezīmētos patiesības meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem pasaules uzskatiem, pagātnes pieredzi un mūsdienu izaicinājumiem.

Ikviens, kuru interesē vēlreiz pārskatīt cilvēces garīgo meklējumu apcirkņus, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.

Atšķirībā no iepriekšējiem “Mazajā ģildē” notikušajiem lekciju cikliem – “Domāsim kopā!”, kurā dažādi lektori piedāvāja savu skatījumu uz dažādām jomām un problēmām, un “Nākotne  pagātnē”, kurā tika analizēta pasaules civilizāciju un reliģiju pieredze, – jaunajā ciklā akcents ir uz individuāla cilvēka meklējumiem. Kā veidot pašam savu pasaules uzskatu? Kā orientēties dažādu piedāvājumu un metožu klāstā?