Publisko lekciju cikls "No pagātnes uz nākotni"

6. novembrī lektors Dr. ANDREJS MŪRNIEKS klausītājiem piedāvā lekciju “Brīvība un progress. Vēsture kā dialogs” 

“Kas ir pamatā rietumu civilizācijas koncepcijai par cilvēku un viņa brīvību? Ja pasaule ir Dieva radīta, vai Dievs zina un var visu? Kā pravietis atšķiras no pareģa? Divi ceļi sabiedrības attīstībā: cikliskums un lineārā laika koncepcija. Cilvēks – dievišķs vai grēcīgs? Vai morālos likumus iespējams ievērot, vienīgi balstoties uz priekšstatiem par gaidāmo sodu  un atlīdzību? Vai kaislības var izmantot izaugsmē? Dzeja un mūzika, metafora un hiperbola, ikdienišķais un pārdabiskais, praktiskais un dievišķais, cerības un vilšanās kā cilvēka eksistence ietvars. Kuri Vecās Derības motīvi ir aktuāli arī mūsdienās?”

 

IEEJA BEZ MAKSAS

Kopš 2019. gada ziemas – “Mazajā ģildē” – notiek publisko lekciju cikls: “No pagātnes – uz nākotni”. Tās ir viena lektora – Dr. Andreja Mūrnieka – autorlekcijas par dažādām vērtību sistēmām cilvēces vēsturē un mūsdienās un to ietekmi uz kultūru un sabiedrību.

Lektors – Latvijas Universitātes docents Andrejs Mūrnieks – piedāvā sistemātisku ieskatu par galvenajiem pagrieziena punktiem cilvēces attīstībā. Ciklā tiek skartas vēstures problēmas, kas joprojām nav izprastas. Lekcijās tiek piedāvāta analīze par tiem faktoriem, kas veicinājuši izaugsmi vai to bremzējuši. Par mainīgo un paliekošo katra laikmeta, tautas un ikviena cilvēka dzīvē. Dāņu filozofs Sērens Kirkegors teicis: ”Mēs dzīvojam virzīdamies uz priekšu, bet dzīvi izprotam, raudzīdamies atpakaļ”.
Lekciju ciklā tiek meklētas atbildes uz dažādiem, tai skaitā eksistenciāliem jautājumiem. Daži no tiem: Kuras ir tās problēmas, kas ir kopīgas visai cilvēcei? Kā tās risinātas vēsturē? Kuri ir tie faktori, kas visvairāk sekmējuši cilvēces attīstību (tehnoloģijas vai socializācija un sociālā integrācija, ekonomika un uzkundzēšanās vai sadarbība un komunikācijas, reliģija un māksla vai maģija, mitoloģija un zinātne)? Kas izraisa karus? Kas ir varonība? Kādas ir egalitārisma un elitārisma īpatnības? Ar ko Eiropas civilizācija atšķiras no citām? Kā cilvēces problēmas mēģinājušas risināt lielās civilizācijas? Kā Eiropas vēsturē mijiedarbojušās Antīkās un Bībeles tradīcijas? Kā virzās Eiropas attīstība: cikliski vai lineāri? Kāpēc Eiropa 20. gs. piedzīvoja lielākos vardarbības uzplūdus cilvēces vēsturē? Ar ko postmodernā dzīves izjūta atšķiras no modernisma un visas iepriekšējās Eiropas kultūras? Vai tiešām paredzamas civilizāciju sadursmes? Kas sagaida cilvēci tuvākā nākotnē?
Andreja Mūrnieka grāmatās “Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē” (1. daļa “Aizvēsture. Austrumu civilizācijas” un 2. daļa “Eiropas kultūras saknes) ieskicēti tie principi, kas – vērtību sistēmu (civilizāciju, reliģiju, filozofijas virzienu un ideoloģiju) analizē – tiks izmantoti minētajā lekciju ciklā.
Lekciju cikls turpina iepriekšējā – “Domāsim kopā!” – tradīcijas, kas iepriekšējos 5 gadus no rudens līdz pavasarim pulcēja klausītājus “Mazajā Ģildē”. Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām. Ieeja ir bez maksas. Lekcijas notiek ar Rīgas Domes atbalstu.
Lekcijas notiek divreiz mēnesī trešdienās no pl. 18. 30 līdz 20. 30 – Vecrīgā, Amatu ielā 5. Lekciju datumi: 20.novembris, 4.decembris, 18.decembris. Precīzāka informācija pieejama KTMC “Mazā Ģilde” mājaslapā.