Publisko lekciju cikls "No pagātnes uz nākotni". Lekcija "Eiropas kultūras saknes"

Kādi ir iespējamie kritēriji kultūru salīdzināšanā? Kas ir kopīgs visiem un svarīgs ikvienam? Galvenās attieksmes pret pasauli, cilvēku un ideālo Eiropā? Kā veidojusies Eiropas vērtību sistēma? Kāda tajā ir antīkās kultūras un kāda Bībeles tradīciju loma? Ceļojums, kas atgriež mājās, un ceļojums, kas aizved citur. Odisejs un Ābrahāms. Kāda ir laika izjūta viena vienā un kāda otrā tradīcijā? Kāpēc viena no tradīcijām mūsdienās tiek noliegta? Kāda ir ideoloģiju lomu vēstures interpretācijās? Kā vēstures interpretācija ietekmē mūsdienu cilvēku apziņu? Kā tas izpaužas Satversmē, Eiropas Savienības un ANO deklarācijās?

Lektors – Dr. Andrejs Mūrnieks

IEEJA BEZ MAKSAS