Pasākumu publicitāte

Informācija par Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā Ģilde” rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, foto/video uzglabāšanu un publicēšanu.

2018. gada 25. maijā Latvijā spēkā stājas Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk- Regula).

Ievērojot Regulas nosacījumus, informējam, ka Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā Ģilde” rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti RKTMC “Mazā Ģilde” publicitātes un vēsturiskajām vajadzībām.

Piedaloties RKTMC “Mazā Ģilde” rīkotajos publiskajos pasākumos, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai  RKTMC “Mazā Ģilde” web lapās un sociālajos tīklos.

Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu paziņojot par to  fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā.

Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēšanu vai anonimizēšanu (aizklāšanu), rakstot uz e-pastu maza.gilde@riga.lv

Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka RKTMC “Mazā Ģilde” nelikumīgi apstrādā Jūsu personas datus.

RKTMC “Mazā Ģilde” informē, ka pārzinis attiecīgo personas datu apstrādei ir Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā Ģilde”, kontaktinformācija: Amatu iela 5, Rīga, LV-1050, e-pasts: maza.gilde@riga.lv. Personas datu aizsardzības speciālists – Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese – Kr.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums – Rīgas pilsētas pašvaldības Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā Ģilde” nolikums, izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likumu “Par pašvaldībām”, kas paredz Rīgas pilsētas kultūras iestādēm nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras procesus, kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu, kā arī materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, dokumentēšanu un saglabāšanu.