Kormūzikas koncerts

Piedalās vīru koris TĒVZEME (Latvija) un  jauktie kori no Frankonijas reģiona Vācijā  Chorakademie des fränkischen Sängerbundes un  projektchor „Sängerliebe“

Diriģenti  Tālivaldis Gulbis, Gerald Fink, Günther Kuhn

Repertuārā garīgā mūzika, pasaules tautu mūzika, tautasdziesmas

 

Vīru koris “Tēvzeme”

  1. gadā diriģenta Edgara Elksnīša vadībā pulcējās dziedāt griboši un varoši puiši, lai liktu pamatus Latvijas Valsts Universitātes vīru korim. Pēc ražīgiem 10 gadiem koris transformējās 3 jaunās dziesmu draudzēs, no kurām viena, ar nosaukumu „Tēvzeme”. Lielāko ieguldījumu vīru kora „Tēvzeme” devis Latvijas koru patriarhs Haralds Mednis (1906.-2000.). Kora sastāvs gadu gaitā mainījies gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Koris „Tēvzeme” darbības gados krustu šķērsu izbraukāta Latvija, Igaunija, ar tās salām, koncertēts 15 Eiropas zemēs un ASV, atskaņojot kora repertuārā uzkrātās pasaules tautu dziesmu apdares, mūsdienu komponistu jaundarbus, klasiķu, no renesanses laikmeta līdz šodienai.

Pēdējos gados ir sasniegti augsti rezultāti ikgadējās koru skatēs, iegūtas godalgotas vietas Pasaules koru olimpiādē un iepriekšējo Dziesmu svētku Koru karos.

2018.gada 20. oktobrī vīru koris “Tēvzeme” krāšņā koncertā “Mūžīgais dzinējs” atzīmēs kora 70. gadadienu.

Kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents Tālivaldis Gulbis.

 

Frankonijas reģiona Vācijā kori: „Chorakademie des fränkischen Sängerbundes“ un Projektchor „Sängerliebe“

Abi kori no Frankonijas nav pastāvīgi kori, bet gan projektkori, kas veidoti speciāli muzikālajam ceļojumam par divām Baltijas valstīm – Latviju un Lietuvu. Katrs koris pārstāv savu koru apvienību. Tā Koris „Chorakademie des fränkischen Sängerbundes“ pārstāv dziedātājus no vairākiem koriem no Frankonijas Dziedātāju apvienības (Fränkischer Sängerbund), kas dibināta 1862.gadā un apvieno korus no Augš-, Vidus un Apakšfrankonijas, kā arī Augšfalcas.

Savukārt, koris Projektchor „Sängerliebe“ pārstāv Leinburgas un Nirnbergas novadu (Vidusfrankonija) Dziedātāju apvienības (Gesangsverein „Sängerliebe“ Wießenbrunn) 11 korus. Par šīs apvienības dibināšanas gadu uzskatāms 1886.gads, kad tika dibināts pirmais koris, kas bija vīru koris.

Abu koru repertuāri ir plaši. Dziedātāji izpilda gan reliģiska satura dziesmas, gan dažādu pasaules tautu tautasdziesmas, gan arī populāro 20. gs. mūziku.

Koru moto ir apvienot ceļošanu un dziedāšanu.

 

 

IEEJA BEZ MAKSAS