Koncertuzvedums “Mīlestības sirdspuksti "

Piedalās koncertorganizācijas AVE SOL jauktais koris “Medera”., diriģentes Gunta Vāvere un Ilze Grēvele-Skaraine, koncertmeistare Mareta Beitika, Ansis Bētiņš (balss), Raimonds Melderis (vijole), Zinaīda Semjonova (akordeons), Aija Beitika (kontrabass), Juris Laizāns (sitaminstrumenti) Ieeja bez maksas