Rīgas instrumentālo ansambļu koncerts

Piedalās ansambļi

“Ludus”, “Gaiva”, “Kantilēna”,

“Lira”, “Daba San” un “Hāgenskalna muzikanti”

Koncerta moderators Salvis Sprūžs

Ieeja bez maksas