Lieldienu kokļu mūzikas koncerts “Saule kokles skandināja”

Piedalās koklētāju ansamblis “Teiksma”,

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas koklētāju kvintets,

Juris Vizbulis (tenors),

Olga Ridzevska (flauta).

Vada aktieris Arturs Krūzkops.

Ieeja bez maksas