Lekciju cikls “Domāsim kopā Latvijai !”

“Domāsim kopā – Latvijai”! 2018. gada rudenī!

Rīgā “Mazajā ģildē” turpinās publisko lekciju cikls „Domāsim kopā!” Latvijas 100 gadu jubilejas gadā tas veltīts Latvijas tematikai. Tādēļ tā nosaukums mainīts: “Domāsim kopā – Latvijai!

Pirmā lekcija notiks trešdien 24. oktobrī plkst. 18. 30. Lektors: Dr. oec. Ivars Brīvers. Lekcija veltīta Latvijas tautsaimniecības nākotnes perspektīvām globalizācijas  procesu kontekstā. Lekcijas temats: “Sudraba ekonomika”, kultūrvide un institūcijas.

Pirmā pusgada lekcijās tika vēlreiz pārrunāti nozīmīgākie faktori Latvijas kultūrā – šai tematikai bija veltītas pirmās 3 lekcijas, ko nolasīja Valdis Muktupāvels, Gundars Ceipe un Maija Kūle.  Otrajā pusgadā pēc vasaras pārtraukuma iecerētas 3 lekcija par Latvijas nākotni – ko darīt, lai Latvija atzeltu, atjaunotos un attīstītos. Tās notiks trešdienās: 24. oktobrī, 21. novembrī un 12. decembrī.

Paredzētās lekcijas ir publiskas, visiem pieejamas un populārzinātniskas. Ar savu redzējumu uzstāsies Latvijā pazīstami lektori un augstskolu mācību spēki – Ivars Brīvers, Rihards Kūlis un Kristīne Āboliņa. Viņi iepazīstinās klausītājus ar saviem viedokļiem par būtiskām problēmām Latvijā un pasaulē mūsdienās, par to, kā tās būtu jārisina, domājot par Latvijas valstiskumu, tautsaimniecību, kultūras identitāti un ilgtspējīgu attīstību.

Cikla idejas iniciators LU vadībzinātņu doktors Andrejs Mūrnieks uzskata, ka svarīgi ir meklēt patiesību kopā! „Nevis norobežoties nelielās akadēmisku speciālistu vai žurnālistu un politiķu grupiņās, kas kļūst par ekspertiem visās jomās, bet sabiedrības, zinātnes un kultūras problēmas apspriest publiski.”

Iespēju robežās cikla „Domāsim kopā!” lektoru priekšnesumi un diskusijas tiek filmētas un ievietotas portālā “Atjaunotne”. Atsevišķos gadījumos ar lektoru piekrišanu tiek ievietotas arī lekciju prezentācijas. Lūgums – tās izmantojot – atsaukties uz lektoru, lekciju ciklu „Domāsim kopā!”, KTMC “Mazā ģilde” un portālu Atjaunotne.lv.

Lekcijas notiek  kultūras centrā “Mazā ģilde” – Amatu ielā 5, Vecrīgā. Cikls paredzētas jebkura vecuma interesentiem. Pēc katras lekcija ir paredzēts laiks diskusijai un kopīgiem atbilžu meklējumiem.

Līdz šim ciklā piedalījušies šādi lektori: filozofi Dr. hab. Maija Kūle, Dr. Rihards Kūlis, Dr. Māris Kūlis, arhibīskapi Mg. Jānis Vanags un Dr. Zbigņevs Stankevičs, teologs un vēsturnieks Dr. hab. Leons Taivans, ķīmiķis Dr. hab. Ivars Kalviņš, teoloģe Dr. Elizabete Taivāne, jūdaists un fiziķis Dr. Ruvins Ferbers, politologs Dr. hab. Tālavs Jundzis, ekonomisti Mg. Vilnis Zakrevskis, Dr. Ivars Brīvers un Sergejs Ancupovs, vēsturnieki Dr. Harijs Tumans, Dr. Gvido Straube un Dr. Gundars Ceipe, fiziķis un izglītības sistemologs Dr. Andris Broks, etnologs un folklorists Mg. Aldis Pūtelis, folklorists, komponists un kultūru pētnieks Dr. Valdis Muktupāvels, biologs Dr. Jēkabs Raipulis, psiholoģe Dr. Ingrīda Trups-Kalne, kvantu fiziķis Dr. Vjačeslavs Kaščejevs, juristi Mg. Inga Bite, Mg. Juris Rudevskis un Dr. Egils Levits, kā arī cikla organizētājs – kultūru pētnieks, pedagogs un mūziķis Dr. Andrejs Mūrnieks.