Publisko lekciju cikls “No pagātnes uz nākotni”

Izaicinājumi Eiropas identitātei. Islāms, budisms un postmodernisms

Kas nosaka pasaules kārtību? Cilvēka griba vai ārēju spēku determinācija? Modernās ideoloģijas pret tradicionālo kristietību. Reliģiskā atjaunotne islāmā. Budisms – mūsdienu intelektuāļu patvērums. Vai svarīgāks ir individuāls cilvēks, vai sabiedrības labums? Klasiskā Eiropas kultūra, modernisms un postmodernisms. Kā organizēt ģimeni un valsti globālajā nenoteiktībā? Pārmaiņas vai attīstība? Jaunrade vai patēriņš? Ironija vai nopietnība? Laulība vai partnerība? Uzticība vai piedzīvojumi? Pienākumi vai tiesības? Vai viss ir relatīvs, vai arī iespējama kāda augstāka patiesība? Kas var vienot cilvēci? Nobeigumā lekciju cikla kopsavilkums.

Lektors – Dr. Andrejs Mūrnieks

Ieeka bez maksas