Komersanti, kas saņēmuši atbalstu_ COVID - 19

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID -19 izplatību, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem RKTMC “Mazā Ģilde” sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

KOMERSANTI, KAS SAŅĒMUŠI ATBALSTU

Nr. Komersanta registrācijas numurs Komersanta nosaukums
1 40003061651 SIA ”ĶIEĢELĪTIS”