Dr. Andreja Mūrnieka lekcija lekciju cikla “Patiesības meklētāji” ietvaros

 Dr. Andreja Mūrnieka lekcija “Kad būs pasaules gals? Asīzes Franciska un Dantes ietekme” lekciju cikla “Patiesības meklētāji” ietvaros

Ieeja bez maksas, aizpildot pieteikuma anketu https://ej.uz/Murnieka_lekcija

Pasākums notiek ar Rīgas domes atbalstu.

Lekcijas anotācija:

“Vai un kad būs pasaules gals? Sajūsma par to, ka pasaules gals nepienāca 1000. gadā un pārmaiņas, ko tā izraisīja. Dabas reabilitācija “attīstītajos viduslaikos”, Asīzes Franciska patiesības meklējumi un franciskāņi, Džoto un Dante Aligjēri. “Dievišķā komēdija” un tās ietekme uz priekšstatiem par pasauli viduslaikos un vēlāk. Pasaule kā sakārtota, statiska, hierarhiska struktūra un pasaule kā kustība uz pilnību. Cilvēka dzīve un pēcnāves gaitas kā garīga attīstība. Sholastika un neoplatonisms. Renesanses cerības un vilšanās, titānisms un egoisms, lepnums un lepnība, garīga atjaunotne un individuālisma strupceļš. Vai cilvēks atrodas pasaules centrā?”

Lekciju ciklā tiek analizēti patiesības meklējumi, kas veidojuši cilvēces garīgās kultūras pamatus, kas tālejoši ietekmējuši sabiedrību vērtību sistēmas. Tiek meklētas saistības starp konkrētu cilvēku dzīves gājumu, piedzīvotajiem satricinājumiem un to izraisītajām reakcijām, kas novedušas pie jaunu ideju un vērtību veidošanās. Filozofijas, mākslas, reliģijas un zinātnes ģēniju domu pasaulē tiek meklēti mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, stereotipu, mītu, aizspriedumu, aksiomu un priekšstatu saknes. Pretēju uzskatu pārstāvji tiek grupēti un salīdzināti (visbiežāk pa pāriem), konfrontējot viņu pieejas un atziņas, lai skaidrāk iezīmētos patiesības meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem pasaules uzskatiem, pagātnes pieredzi un mūsdienu izaicinājumiem.

Par patiesības meklētāju aicināts kļūt ir katrs. Lai saprastu, kas notiek mūsdienu daudzveidīgajā, ar informāciju pārsātinātajā un apjukušajā sabiedrībā. Bet ierosme un atskaites punkts paša meklējumiem var izrādīties pagātnes domātāju pieredze.

Ikviens, kuru interesē vēlreiz pārskatīt cilvēces garīgo meklējumu apcirkņus, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.

Atšķirībā no iepriekšējiem “Mazajā Ģildē” notikušajiem lekciju cikliem “Domāsim kopā!”, kurā dažādi lektori piedāvāja savu skatījumu uz dažādām jomām un problēmām, un “Nākotne – pagātnē”, kurā tika analizēta pasaules civilizāciju un reliģiju pieredze, jaunajā ciklā akcents ir uz individuāla cilvēka meklējumiem. Kā veidot pašam savu pasaules uzskatu? Kā orientēties dažādu piedāvājumu un metožu klāstā?

 

No 12 lekcijām pirmās 6 tika nolasītas 2020. gada ziemā un pavasarī, bet 6 lekcijas – paredzētas rudenī. Lekcijas notiek trešdienās, Vecrīgā, Amatu ielā 5, pandēmijas laikā – attālināti.

Rudenī paredzēto lekciju datumi: 23.septembris, 7.oktobris, 21.oktobris, 4.novembris, 25.novembris un 9.decembris. Informācija būs pieejama šeit RKTMC “Mazā ģilde” mājaslapā.

Rudenī paredzēto lekciju anotācijas:

lekcija 7.oktobrī: “Sajūtas un prāts. R.Dekarts un Dž.Loks.”

lekcija 21.oktobrī: ”Morāles likums un brīvība. Imanuels Kants.”

lekcija 4.novembrī: “Vēsture un cilvēks. G.F.Hēgelis, A.Šopenhauers un S.Kirkegors.”

lekcija 25.novembrī: “Zinātne un cilvēks. Pozitīvisms un personālisms. A.Bergsons.

lekcija 9.decembrī: “Patiesības meklējumi vai relatīvisms? Dialoga filozofija.”

2020. gada pavasarī tika nolasītas cikla pirmās 6 lekcijas: 15. janvārī “Patiesība – viena vai vairākas?; 5. februārī “Metodes (ceļi) patiesības meklēšanā”; 26. februārī “Kā sākās racionāli patiesības meklējumi?”; 8. aprīlī “Kāpēc Sokrāts nebaidījās mirt? Acīmredzamais un ideālais”; 29. aprīlī “Kā dzīvot globālās sistēmās? Hellēnisma laika pieredze”; 13. maijā “Mūžība un laiks. Augustīns un Akvīnas Toms”.