Dr. Andreja Mūrnieka lekcija lekciju cikla “Patiesības meklētāji” ietvaros

 Lekcija “Sajūtas un prāts. R.Dekarts un Dž.Loks”

Jaunajā publisko lekciju ciklā ir iespējams noklausīties Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par patiesības meklējumiem cilvēces vēsturē.

trešdien 7. oktobrī plkst. 18. 30 klātienē – “Mazajā ģildē”.

Temats: “Sajūtas un prāts. Renē Dekarts, Blēzs Paskāls un Džons Loks.” Lekcijā tiks aplūkoti patiesības meklējumu virzieni jauno laiku sākumā.

7.oktobrī paredzētās  lekcijas īsa anotācija:

“Renesanse, reformācija un jauno laiku sākums. Jaunas paradigmas priekšā? Kāda loma patiesības meklējumos jāierāda sajūtām un kāda prātam? Frānsiss Bēkons un Renē Dekarts. Empīrisms un racionālisms, indukcija un dedukcija. Izglītība visiem: Martins Luters, jezuīti un Jans Amoss Komenskis. Kad un kāpēc izveidojās absolūtas monarhijas koncepcija? Tomas Hobss. Kā novērst visu karu pret visiem? Vai cilvēks ir sīks puteklis bezgalīgajā visumā? Blēza Paskāla patiesības avoti: prāts un “sirds”. Vai bērns ir neaprakstīta tīra lapa (tabula rasa)? Džons Loks. Cik tālu mūsdienu liberālisms ir novirzījies no tā pirmsākumiem?”

Ieeja bez maksas, aizpildot pieteikuma anketu: 

https://ej.uz/murnieka_lekcija_07-10