#ēkultūra_ mazā ģilde tiešsaistē piedāvā lekciju ciklu "patiesības meklētāji"_ Lekcija “Mūžība un laiks. Augustīns un Akvīnas Toms”.

Jaunajā publisko lekciju ciklā iespējams noklausīties Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par patiesības meklējumiem cilvēces vēsturē un mūsdienās (rudens posmā).
 
Piekļuves kods Dr. Andreja Mūrnieka lekcijai “Mūžība un laiks. Augustīns un Akvīnas Toms” lekcijas dienā plkst. 16.00 tiks publicēts šeit – www.mazagilde.lv un mūsu facebook.com lapā.
 
Temats: “Mūžība un laiks. Augustīns un Akvīnas Toms”.
Lekcijā tiks salīdzinātas patiesības meklējumu īpatnības antīkās kultūras un kristietības tradīcijā.
 
Lekcijā pārrunājamie jautājumi – īsa anotācija:
 
Vai un kā filozofija var palīdzēt globālas sistēmas bojā ejas laikā? Augustīna Aurēlija pieredze. Kā izmainījās sabiedrības vērtības senās Romas bojā ejas apstākļos. Lekcijā tiks īsi aplūkota arī kristīgo priekšstatu veidošanās par cilvēku, pasauli un Dievu. Kā Aurēlija Augustīna patiesības meklējumi ietekmēja viduslaiku kultūru? Vai prāts ir savienojams ar ticību? Vai Dievu var pierādīt racionāli? Akvīnas Toms, sholastika un Rietumeiropas pasaules izpratnes paradigma. Antīko filozofu un kristīgo teologu ieguldījums patiesības meklējumu vēsturē.
 
Noslēgumā pirmo 6 lekciju īss kopsavilkums
 
Lekciju ciklā paredzēts analizēt patiesības meklējumus, kas veidojuši cilvēces garīgās kultūras pamatus, kas mūsdienās joprojām ir aktuāli, kas tālejoši ietekmējuši sabiedrību vērtību sistēmas.
Tiks meklētas saistības starp konkrētu cilvēku dzīves gājumu, piedzīvotajiem satricinājumiem un to izraisītajām reakcijām, kas novedušas pie jaunu ideju un vērtību veidošanās. Filozofijas, mākslas, reliģijas un zinātnes ģēniju domu pasaulē tiks meklēti mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, stereotipu, mītu, aizspriedumu, aksiomu un priekšstatu saknes. Pretēju uzskatu pārstāvji tiks grupēti un salīdzināti (visbiežāk pa pāriem), konfrontējot viņu pieejas un atziņas, lai skaidrāk iezīmētos patiesības meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem pasaules uzskatiem, pagātnes pieredzi un mūsdienu izaicinājumiem.
Par patiesības meklētāju aicināts kļūt ir katrs. Lai saprastu, kas notiek mūsdienu daudzveidīgajā, ar informāciju pārsātinātajā un apjukušajā sabiedrībā. Bet ierosme un atskaites punkts paša meklējumiem var izrādīties pagātne domātāju pieredze.
Ikviens, kuru interesē vēlreiz pārskatīt cilvēces garīgo meklējumu apcirkņus, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.
Atšķirība no iepriekšējiem “Mazajā ģildē” notikušajiem lekciju cikliem “Domāsim kopā!”, kurā dažādi lektori piedāvāja savu skatījumu uz dažādām jomām un problēmām, un “Nākotne – pagātnē’, kurā tika analizēta pasaules civilizāciju un reliģiju pieredze, jaunajā ciklā akcents ir uz individuāla cilvēka meklējumiem. Kā veidot pašam savu pasaules uzskatu? Kā orientēties dažādu piedāvājumu un metožu klāstā?