Līdz 12.05.2020. RKTMC "Mazā Ģilde" telpas apmeklētājiem publisku un privātu pasākumu norisei, amatierkolektīvu nodarbībām ir SLĒGTAS! Amatierkolektīvu nodarbības notiek attālināti.

Lai mazinātu COVID-19 vīrusa izplatīšanas riskus un sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli līdz 12.maijam:

  • RKTMC “Mazā Ģilde” telpas apmeklētājiem publisku un privātu pasākumu norisei ir slēgtas.
  • Visu radošo kolektīvu, studiju un pulciņu mēģinājumi un nodarbības klātienē nenotiek, iespēju robežās tās tiek organizētas attālināti.
  • Aktuālā informācija atrodama arī https://www.facebook.com/MazaGilde/