Publisko lekciju cikls "Patiesības meklētāji"

 

Lekcija “Patiesība – viena vai vairākas?”

Lekcijā tiks analizētas eksistenciālo problēmu risināšanas un patiesības meklēšanas metodes (prāta, ticības, intuīcijas, zinātnes u.c.) Tiks apskatītas arī mūsdienās izplatītu stereotipu un postmoderno pieņēmumu sekas un ietekme uz sabiedrību un cilvēku domāšanas klišejām.  Meklēti cēloņi idejai par vairākām patiesībām, analizēts komplementaritātes (papildināmības) jēdziens un pretenzijas to uzskatīt par universālu pieeju jebkādu problēmu atrisināšanai.  Vai tiešām katram ir sava patiesība? Kādas konsekvence izriet no šāda pieņēmuma, t. sk., ētikā? Varbūt patiesība tomēr ir viena? .. un mēs atrodamies dažādā attālumā no tās ..

Lektors Dr. Andrejs Mūrnieks

Ieeja bez maksas