Īrisas Irbes personālizstāde “Izaugsme”

 

No 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 3. janvārim katru dienu ( izņemot 4., 5., 6., 11., 13., 18., 20. decembri) no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00

Mazās Ģildes Bellacord zālē būs skatāma

Īrisas Irbes personālizstāde “Izaugsme”

Ieejas bez maksas