Dr. Andreja Mūrnieka lekcija lekciju cikla “Patiesības meklētāji” ietvaros

Cienījamie apmekletāji! Informējam, ka katram lekcijas klausītājam tiks ierādīta personalizēta sēdvieta, līdz ar to – maska lekcijas laikā nebūs jālieto. Maskas nepieciešamas vien ienākot ēkā un nokļūstot līdz Lielajai zālei. Paldies par sapratni! Uz tikšanos!

Reģistrēties lekcijai šeit:

https://ejuz/murnieka_lekcija_21-10

 

Trešdien 21. oktobrī plkst. 18. 30 klātienē – “Mazajā ģildē”; LEKCIJA Morālais likums un brīvība. Imanuēls Kants. Lekcijā tiks apskatītas 18. gs. patiesības meklētāju koncepcijas, īpaši tās, kas joprojām izaicina mūsdienu cilvēku prātus, ietekmē politiskos uzskatus un eksistenciālo problēmu risināšanas virzienus.

21.oktobrī paredzētās  lekcijas īsa anotācija:

“Vai mēs dzīvojam iespējami harmoniskākajā pasaule, vai arī katrs savas subjektīvās uztveres ilūzijā? Godfrīds Vilhelms Leibnics. Vai viss notiekošais ir iepriekš nolemts? Materiālistiskais determinisms. Apgaismības saprāts un revolūcijas neprāts. Kas sinhronizē mūsu dažādās sajūtu uztveres? Džordžs Bērklijs un kvantu mehānika. Vai zinātniski atklātu likumsakarību atkārtošanās pierāda to patiesumu un nemainību? Vai cilvēkam ir substanciāls ”es”? Deivida Hjūma pieeja un theravādas budisms. Imanuēla Kanta apvērsums. Prāts kā aktīvs pieredzes kārtotājs (2 intuīcijas un 12 kategorijas). Vai ar “tīro prātu” var atklāt visu patiesību? Ko pierāda cilvēka brīvības pieredze? Kāpēc būtu jārīkojas morāli? Vai pastāv sirdsapziņa? Kuras I. Kanta atziņas atspoguļojas ANO cilvēktiesību deklarācijā? Kāpēc tas ir aktuāli šobrīd?”

Par lekciju ciklu:

Par patiesības meklētāju aicināts kļūt ir katrs. Lai saprastu, kas notiek mūsdienu daudzveidīgajā, ar informāciju pārsātinātajā un apjukušajā sabiedrībā. Bet ierosme un atskaites punkts paša meklējumiem var izrādīties pagātnes domātāju pieredze.

Lekciju ciklā tiek analizēti patiesības meklējumi, kas veidojuši cilvēces garīgās kultūras pamatus un tālejoši ietekmējuši vērtību sistēmas. Tiek meklētas saistības starp konkrētu cilvēku dzīves gājumu, piedzīvotajiem satricinājumiem un to izraisītajām reakcijām, kas novedušas pie jaunu ideju un vērtību veidošanās. Filozofijas, mākslas, reliģijas un zinātnes ģēniju domu pasaulē tiek meklēti mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, stereotipu, mītu, aizspriedumu, aksiomu un priekšstatu saknes. Pretēju uzskatu pārstāvji tiek grupēti un salīdzināti (visbiežāk pa pāriem), konfrontējot viņu pieejas un atziņas, lai skaidrāk iezīmētos patiesības meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem pasaules uzskatiem, pagātnes pieredzi un mūsdienu izaicinājumiem.

Ikviens, kuru interesē vēlreiz pārskatīt cilvēces garīgo meklējumu apcirkņus, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.

Atšķirībā no iepriekšējiem “Mazajā ģildē” notikušajiem lekciju cikliem – “Domāsim kopā!”, kurā dažādi lektori piedāvāja savu skatījumu uz dažādām jomām un problēmām, un “Nākotne  pagātnē”, kurā tika analizēta pasaules civilizāciju un reliģiju pieredze, – jaunajā ciklā akcents ir uz individuāla cilvēka meklējumiem. Kā veidot pašam savu pasaules uzskatu? Kā orientēties dažādu piedāvājumu un metožu klāstā?

Ieeja ir bez maksas. Lekcijas notiek ar Rīgas Domes atbalstu. No cikla 12 lekcijām pirmās 6 tika nolasītas 2020. gada ziemā un pavasarī, bet 6 lekcijas – paredzētas rudenī. Lekcijas notiek trešdienās pl. 18. 30, Vecrīgā, Amatu ielā 5, pandēmijas laikā – attālināti. Klausoties lekcijas klātienē jāievēro piesardzības pasākumi.